Oudercontacten

Oudercommissie

Klachtenprocedure

Oudercontacten

Om de verantwoordelijkheid voor hun kind met een gerust hart over te dragen aan het kinderdagverblijf, moeten ouders vertrouwen kunnen hebben in de wijze waarop er met hun kind wordt omgegaan.

Het kinderdagverblijf wil een zodanige relatie opbouwen en onderhouden dat wederzijdse invloed op de opvoedingssituatie in het dagverblijf en thuis mogelijk wordt. Dagelijks mondeling contact bij halen en brengen vinden wij belangrijk en nemen hier dan ook graag de tijd voor.

Oudercommissie

De wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in een kinderdagverblijf en geeft de oudercommissie adviesrecht op verschillende punten. Denk aan kwaliteitsbeleid, een pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, een klachtenregeling, veiligheid, gezondheid, openingstijden en prijsbeleid.

Wat doen wij? 

 • Belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen.
 • Ouders vertegenwoordigen richting pedagogisch medewerkers en directie.
 • Adviseren ten aanzien van gevoerd beleid, leveren van input / organisatie ouderavonden, thema-avonden en activiteiten.

  Hoe is de oudercommissie te bereiken?

  Voor een goed functionerende oudercommissie zijn wij afhankelijk van de input van ouders. Je kunt ons hiervoor persoonlijk, via email oudercommissiekiddies@gmail.com of via de daarvoor bestemde brievenbus bij kinderdagverblijf Kiddies benaderen. In de gang hangt een slinger met foto’s van de leden van de oudercommissie, zodat de leden ook voor andere ouders herkenbaar zijn.

  Klachtenprocedure 

  Uw kind brengt heel wat uurtjes door op de kinderopvang. Daar wilt u natuurlijk een vertrouwd gevoel bij hebben. Soms doet zich toch een conflict voor.

  Bent u het niet eens met hoe het er op de opvang van uw kind aan toe gaat? Of hebt u als oudercommissie een klacht, dan kunt u hierover een klacht melden. Ook kunt u vragen van andere ouders lezen of eerdere uitspraken van De Geschillencommissie bekijken. Heeft u niet gevonden wat u zocht? Stel dan zelf uw vraag aan de medewerkers van het Klachtenloket Kinderopvang.