Tarieven voor Kinderdagverblijf Kiddies 2024

Met ingang van 1 januari 2024 hanteert kinderdagverblijf Kiddies bijgaande tarieven voor kinderopvang. Bij genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals vermeld.
Kinderdagverblijf Kiddies kan u op basis van uw belastbaar jaarinkomen een indicatie geven van de werkelijke kosten voor opvang. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.

Dagopvang 0 t/m 4 jaar

Tarief per uur 

Hele dag (7:45 tot 18:15 uur) 

€ 10,25 

Incidenteel dagdeel * 

€ 11,45 

Bij de prijs is inbegrepen o.a. : luiers, vers fruit, brood, melk, fruitwater, cracker, soepstengel, rauwkost. 

Indien gewenst dient u zelf mee te nemen:
bijzondere voeding zoals borstvoeding en allergieproducten, flesvoeding, potjes groente/fruit. 

Dagopvang wordt in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. 

Inschrijfkosten per gezin: gratis 

De Rijksnorm is de maximale uur prijs op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst wordt berekend.
Deze is in 2024 gesteld op € 10,25. 

Te laat ophalen:
Indien een kind drie keer te laat is opgehaald, wordt aan de klant een bijdrage in rekening gebracht, ter hoogte van de kosten van een extra dagdeel. 

* Aanbod afhankelijk van mogelijkheid op de groep