Groepssamenstelling

Dagindeling

Kiddies Klapper

Ziekte

Tarieven

Groepssamenstelling

Kinderdagverblijf Kiddies heeft 2 verticale groepen. Op de groepen kunnen kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
De groepen hebben plaats voor maximaal 16 kinderen per dag.

Elke groep heeft een eigen speel- en slaapruimte in het pand en er is een gemeenschappelijke tuin. In vakanties of op rustige dagen worden de twee groepen samengevoegd wanneer het mogelijk is. Dit wordt gedaan voor het samenspel, zodat de sociaal emotionele ontwikkeling optimaal gestimuleerd wordt.

Bij kinderdagverblijf Kiddies wordt hele dagopvang verzorgd. Er geldt een minimale plaatsing van een dag. Wij gaan ervan uit dat kinderen minimaal een dag nodig hebben om zich een veilige plek in de groep te kunnen verwerven en om een band op te bouwen met de pedagogisch medewerkers

Globale dagindeling:

Kinderdagverblijf Kiddies is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:45-18:15 uur. De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7:45-09:00 uur. Bij het brengen en halen is er een uitwisseling van informatie met de ouders.

Dan gaan we vrij spelen en ziet onze dagindeling er globaal als volgt uit:

07:45 - 09:00 uurKinderen worden gebracht en informatie uitwisseling met de ouders volgt.
09:00 - 10:00 uurSamen opruimen en aan tafel, eten van tussendoortje en drinken: maiswafel, cracker, soepstengel, water, fruitwater of slappe thee.
10:00 - 11:00 uurVerschonen van de kinderen of toiletbezoek, activiteiten, zuigelingen flesje.
11:00 - 12:30 uurSamen speelgoed opruimen en aan tafel, broodmaaltijd en drinken, verschonen, plassen en sommige kinderen gaan naar bed.
12:30 - 14:00 uurMet de kinderen die wakker zijn spelen, knutselen of een activiteit.
14:00 - 15:30 uurTussendoor plassen, verschonen en kinderen uit bed halen, zuigelingen flesje.
15:30 - 16:30 uurSamen opruimen, fruit, rauwkost eten en drinken.
16:30 - 17:00 uurVerschonen en plassen.
17:00 - 18:15 uurKinderen worden opgehaald, vrij spelen en/of een activiteit en informatie uitwisseling met de ouder.

Kiddies Klapper

Elk kind heeft een klapper met de persoonlijkheden, ontwikkeling, activiteiten etc. van het kind zelf.

We vinden het natuurlijk ook heel erg prettig om hierin medewerking te krijgen van de ouders. Zij mogen dan ook te allen tijde de map aanvullen met recente informatie. Als er bijzonderheden zijn bijvoorbeeld, verjaardag of een grappig voorval van uw kind wordt dit gerapporteerd. In dit dagboek plakken we ook allerlei werkjes omdat het een waardevolle herinnering voor later is.

We vinden het ook heel belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouder(s)/verzorger(s) en samen te overleggen en te praten over hoe het gaat, wat beter of anders kan. We streven ernaar de thuis- en kinderdagverblijfsituatie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Tevens zijn we bezig met de ontwikkeling van uw kind. Zo blijven pedagogisch medewerkers en ouders vrij om soms ook een verhaaltje te schrijven voor de klapper.

Ziekte

Als je kind ziek is, gaan wij ervan uit dat hij/zij niet naar het kinderdagverblijf kan komen. Ziek zijn is natuurlijk een relatief begrip. Omdat dit heel vervelend is voor het kind maar ook voor de ouder zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.
Het belang van het zieke kind staat altijd voorop. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het belang van andere kinderen.

Wanneer je kind uitslag heeft; vlekken, bultjes etc. is het noodzakelijk dat je eerst met je kind naar de huisarts gaat voor het kind naar ons kinderdagverblijf komt. Dit in verband met besmetting en hygiëne op het kinderdagverblijf.

Wanneer moet het kind opgehaald worden?

  • Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
  • Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.
  • Als het kind een temperatuur van 38,5 of hoger heeft.

Aandacht voor de krentenbaard, hand- voet- mondziekte:

Mag een kind met krentenbaard en hand- voet- mond ziekte naar de opvang? NEE
Kiddies heeft besloten om kinderen met krentenbaard niet toe te laten tot de opvang.
Wetende dat het op zich een onschuldige uitslag is maar om andere kinderen hiervoor te behoeden i.v.m. de snelle verspreiding mag een kind dat onbehandeld is niet naar de opvang komen.
Wanneer een kind behandeld is met een antibioticum mag het na 48 uur weer worden gebracht.

Tarieven

De tarieven die Kinderdagverblijf Kiddies hanteert is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Het uiteindelijke bedrag dat je betaalt is daarom meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals op deze website staat vermeld. Een indicatie van de kosten berekening kun je vinden op: www.toeslagen.nl.

Dagopvang wordt in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.
Inschrijfkosten per gezin: gratis.

De Rijksnorm is de maximale uurprijs op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend. Deze is voor 2024 gesteld op € 10,25. 
Kijk hier voor het totale overzicht van de tarieven van Kinderdagverblijf Kiddies.