De groepssamenstelling

We werken met een verticale (leeftijds) groepsopbouw om de volgende redenen

 • Kinderen hebben individueel de gelegenheid om zich in eigen tempo en niveau te ontwikkelen.
 • Er is grote continu√Įteit en stabiliteit in de groep.
 • De band tussen onze pedagogische medewerkers en kind is hechter, doordat er geen wisseling is. Dit geldt ook in de contacten tussen ouder(s)/verzorger(s) en leiding.
 • De kinderen stimuleren elkaar.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel wordt ontwikkeld.
 • Kinderen kunnen positieve invloed op elkaars ontwikkeling hebben.
 • Jonge en oudere kinderen bij elkaar biedt meer mogelijkheden om sociaal gedrag te ontwikkelen.
 • Binnen de groep wordt er ook gewerkt in kleine groepjes waardoor elk kind vanuit het eigen niveau kan deelnemen.
 • (Spel)materiaal wordt afgestemd op de leeftijdscategorie.

Dagindeling:

Kinderdagverblijf Kiddies is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:45-18:15 uur. De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7:45-09:00 uur. Halve dagopvang is mogelijk van 7:45 tot 13:00 uur of van 13:00 tot 18:15 uur.  Bij het brengen is er een uitwisseling van informatie met de ouders(s) / verzorgers.

Dan gaan we vrij spelen en ziet onze dagindeling er globaal als volgt uit:

09:00 – 9:15 Samen speelgoed opruimen en aan tafel gaan
09:15 – 9:45 Cracker of soepstengel eten en iets drinken
09:45 – 10:15 Verschonen van de kinderen of gaan plassen
10:15 Р11:15 Activiteiten, zowel in groepjes als individueel. Zuigelingen krijgen een flesje
11:15 – 11:30 Samen speelgoed opruimen en aan tafel gaan
11:30 – 12:00 Broodmaaltijd en iets drinken
12:00 – 12:30 Verschonen, plassen en sommige kinderen gaan naar bed
12:30 – 13:00 Ochtend-kinderen worden opgehaald
13:00 – 13:30 Middag-kinderen worden gebracht
14:05 – 14:20 Tussendoor verschonen, plassen en kinderen uit bed halen
15:15 Р15:30 Samen speelgoed opruimen (bijna iedereen is weer wakker). Zuigelingen krijgen een flesje
15:30 – 16:00 Fruit en rauwkost eten en iets drinken
16:30 – 17:00 Verschonen en plassen
16:30 – 18:50 Spelen tot iedereen is opgehaald door de ouder(s)/verzorger(s)
 • 09:00 – 9:15:¬†Samen speelgoed opruimen en aan tafel gaan
 • 09:15 ¬†– 9:45: Cracker of soepstengel eten en iets drinken
 • 09:45 – 10:15:¬†Verschonen van de kinderen of gaan plassen
 • 10:15 ¬†– 11:15:¬†Activiteiten, zowel in groepjes als individueel.¬†Zuigelingen krijgen een flesje
 • 11:15 – 11:30:¬†Samen speelgoed opruimen en aan tafel gaan
 • 11:30 – 12:00:¬†Broodmaaltijd en iets drinken
 • 12:00 – 12:30:¬†Verschonen, plassen en sommige kinderen gaan naar bed
 • 12:30 – 13:00:¬†Ochtend-kinderen worden opgehaald
 • 13:00 – 13:30:¬†Middag-kinderen worden gebracht
 • 14:05 – 14:20:¬†Tussendoor verschonen, plassen en kinderen uit bed halen
 • 15:15 ¬†– 15:30:¬†Samen speelgoed opruimen.¬†Zuigelingen krijgen een flesje
 • 15:30 – 16:00:¬†Fruit en rauwkost eten en iets drinken
 • 16:30 – 17:00:¬†Verschonen en plassen
 • 16:30 – 18:50:¬†Spelen tot iedereen is opgehaald door de ouder(s)/verzorger(s)

 

Kiddies Klapper

Elk kind heeft een klapper van A4 formaat waarin wij een stukje over de ontwikkeling bij Kiddies schrijven. We vinden het natuurlijk ook heel erg prettig om hierin medewerking te krijgen van de ouders. Zij mogen dan ook te allen tijde de map aanvullen met recente informatie. Als er bijzonderheden zijn bijvoorbeeld, verjaardag of een grappig voorval van uw kind wordt dit gerapporteerd. In dit dagboek plakken we ook allerlei werkjes omdat het een waardevolle herinnering voor later is.

We vinden het ook heel belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouder(s)/verzorger(s) en samen te overleggen en te praten over hoe het gaat, wat beter of anders kan. We streven ernaar de thuis- en kinderdagverblijfsituatie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Tevens zijn we bezig met de ontwikkeling van uw kind. Zo blijven leidsters en ouders vrij om soms ook een verhaaltje te schrijven voor de klapper.

Ziekte

Als je kind ziek is, gaan wij ervan uit dat hij/zij niet naar het kinderdagverblijf kan komen. Ziek zijn is natuurlijk een relatief begrip. Omdat dit heel vervelend is voor het kind maar ook voor de ouder(s)/verzorger(s) zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Het belang van het zieke kind staat altijd voorop. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het belang van andere kinderen en de groepsleiding zelf. Met het oog op besmettingsgevaar voor andere kinderen verzoeken wij je dit zo snel mogelijk aan ons te melden, maar in ieder geval voor 9.00 uur, eventueel met de aard van de ziekte.

Wanneer je kind uitslag heeft; vlekken, bultjes etc is het noodzakelijk dat je eerst met je kind naar de huisarts gaat voor het kind naar ons kinderdagverblijf komt. Dit in verband met besmetting en hygi√ęne op het kinderdagverblijf. Als je kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, krijgt je hiervan direct bericht. Afhankelijk van de ziekte en de situatie van het kind, kan het nodig zijn dat je kind moet worden opgehaald.

 

Wanneer moet het kind opgehaald worden?

 • Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
 • Als de verzorging te intensief is voor de leidsters
 • Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt
 • Als het kind een temperatuur van 38,5 of hoger heeft

Wanneer is je kind ziek? Wat is besmettelijk of geeft besmettingsgevaar?

Richtlijnen vanuit de GGD over het brengen en halen van kinderen bij ziekte kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerkers. Hiervoor is het van belang dat op het kinderdagverblijf bekend is waar de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch bereikbaar zijn. Indien noodzakelijk wordt direct een arts geraadpleegd of in ernstige gevallen de E.H.B.O. van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Indien er een bepaalde besmettelijke ziekte heerst, zullen wij dit in alle openheid kenbaar maken. Dit doen wij door middel van informatie over de ziekte op te hangen op het mededelingenbord in de hal.

Aandacht voor de krentenbaard:

Mag een kind met krentenbaard en hand- voet- mond ziekte naar de opvang? NEE
Kiddies heeft besloten om kinderen met krentenbaard niet toe te 
laten tot de opvang.
Wetende dat het op zich een onschuldige uitslag is maar 
om andere kinderen hiervoor te behoeden i.v.m. de snelle verspreiding mag een kind dat onbehandeld is niet naar de opvang komen.
Ook afdekken van de 
blaasjes heeft geen zin om de besmetting te voorkomen. Wanneer een kind behandeld is met een antibioticum mag het na 48 uur na de start van het antibioticum, of wanneer de blaasjes zijn ingedroogd weer deelnemen aan de opvang.

Ruilen

Tegoed uren kunt u opbouwen en inzetten via Kiddies ouderportaal (de Konnect-app)
Aanvragen van een extra dag d.m.v. opgebouwde tegoed uren kan :

 • Als personeelsbezetting en de groepssamenstelling het toelaten
 • Een maand voorafgaand tot een half jaar na de afgemelde dag ingezet worden
 • Als aanvragen voor extra dagen via Konnect-app tot uiterlijk 24 uur voor de gewenste opvang dag¬† zijn aangevraagd
 • Bij spoedaanvragen minder dan 24 uur voor de gewenste opvang dag, alleen telefonisch/mondeling bij de administratie
 • Indien de aangevraagde (extra) ruildag na onze goedkeuring door u niet gebruikt wordt, vervallen uw tegoed uren.

Voor alle aanvragen geldt:

Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag loopt via de Konnect-app.
Goedkeuring is afhankelijk van de bezetting en samenstelling van de groep. Bij een te hoge kind bezetting kunnen aanvragen helaas niet worden gehonoreerd.
Uitgangpunt is binnen 5 dagen voor de gewenste (extra) ruildag geven we via de Konnect-app al dan niet de definitieve goedkeuring voor de (extra) ruildag.

Tarieven

De tarieven die Kinderdagverblijf Kiddies hanteert is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Het uiteindelijke bedrag dat je betaalt is daarom meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals op deze website staat vermeld. Kiddies kan op basis van je belastbaar jaarinkomen een indicatie geven van de werkelijke kosten voor opvang. Meer informatie vindt je op www.toeslagen.nl.

Dagopvang wordt in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Inschrijfkosten per gezin : gratis. De Rijksnorm is de maximale uurprijs op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend. Deze is in 2023 gesteld op ‚ā¨ 9,12.¬† Kijk hier voor het totale overzicht van de tarieven van Kinderdagverblijf Kiddies

Bij de prijs is inbegrepen oa : luiers, vers fruit, brood, melk, fruitwater, cracker, soepstengel, rauwkost.

Indien gewenst dient u zelf mee te nemen:

 • bijzondere voeding zoals borstvoeding en allergieproducten
 • flesvoeding
 • potjes groente/fruit

Inschrijven