Medewerkers

Ons beleid

Onze activiteiten

Kinderdagverblijf Kiddies

Kinderdagverblijf Kiddies is een knus, kleinschalig en professioneel kinderdagverblijf. Bij kinderdagverblijf Kiddies staat de persoonlijke benadering van het kind centraal. Elk kind is anders en elk kind denkt, voelt en handelt als een uniek individu. Bij kinderdagverblijf Kiddies vinden we het belangrijk dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot kan en mag worden, onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen ruimte te geven om te kunnen ontwikkelen.

Onze pedagogisch medewerkers

Al onze pedagogisch medewerkers beschikken over minimaal een MBO-opleiding gericht op de kinderopvang. Daarnaast hebben zij kennis en vaardigheden op pedagogische, sociaal en hygiënisch gebied.

Naast onze vaste pedagogisch medewerkers zijn er pedagogisch medewerkers in opleiding aanwezig. Zij werken afhankelijk van de fase van hun opleiding op de groepen en onder begeleiding van onze gecertificeerde pedagogisch medewerkers.

Ons beleid

Kinderdagverblijf Kiddies heeft een pedagogisch beleid waarin wij laten zien welke keuze wij maken op pedagogisch gebied.

Centraal in ons beleid staat bijvoorbeeld de positieve benadering van het kind. Dit komt tot uiting door de kinderen te belonen, te stimuleren, naar ze te luisteren en ze te respecteren. Bij het corrigeren van het kind wordt niet het kind zelf afgekeurd, maar het gedrag. “Ik vind, zie dat jij dit doet, omdat…, ga maar……?

Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Naast geborgenheid en verzorging leggen wij het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie. Kinderen mogen bij ons op ontdekking.

Onze activiteiten

Spelen hoort bij kinderen en is van groot belang voor hun ontwikkeling. Spelen geeft het kind de gelegenheid om zich te ontwikkelen op alle niveaus: zintuigelijk, cognitief, motorisch en sociaal. Spelenderwijs ontdekt het kind zijn eigen mogelijkheden en die zijn omgeving biedt.

Spelen neemt bij kinderdagverblijf Kiddies een belangrijke plaats in. Naast vrij spel worden activiteiten aangeboden. Onder die activiteiten verstaan wij buiten spelen, wandelen, knutselen, liedjes zingen, boekjes lezen, voorlezen, blokken bouwen en nog meer. Al deze verschillende vormen zorgen ervoor dat verschillende fasen en aspecten van de ontwikkeling aandacht krijgen.