Ruilbeleid

Kinderdagverblijf Kiddies hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. In principe komen kinderen op vaste dagen naar de Kinderopvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Kinderdagverblijf Kiddies biedt deze mogelijkheid. 

Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang in verband met bijvoorbeeld een vrije dag of vakantie, ruilen tegen een andere opvangdag. Het ruilen is overigens een service en geen recht. Ruilen is mogelijk wanneer het pedagogisch medewerker-kind-ratio dit toelaat (volgens de geldende GGD-eisen). De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Kiddies begrijpen dat het niet door kunnen gaan van een ruil dag, voor u als ouder vervelend kan zijn. 

Reglement omtrent ruilen 

Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang, mag u de dag of het dagdeel op een ander moment opnemen.
Dit gebeurt doormiddel van een tegoed. U bouwt tegoed op en kunt deze weer inzetten.
De volgende regels zijn hierbij erg belangrijk: 

  • Komt u kind niet naar de opvang op de dag dat uw kind eigenlijk opvang zou hebben op het Kinderdagverblijf, meldt u hem of haar dan 24 uur vooraf af in de Konnect-app dan blijft het uren tegoed nog 6 maanden inzetbaar. 
  • Weet u vooraf al dat u een bepaalde dag niet gaat gebruiken, dan mag u het tegoed ook al eerder inzetten. Als u bijvoorbeeld in 1 juli op vakantie gaat, mag u de opvang dag (-en) die dan vervallen, al vanaf 1 juni inzetten tot 1 januari. 
  • Het ruiltegoed geldt vanaf 1 maand voor de afwezige dag(-en) tot 6 maanden na de afwezige dag(-en). Daarna komt het tegoed te vervallen. Voor dagen die u niet gebruikt heeft, wordt overigens geen restitutie verleend. 
  • Over feestdagen wordt geen tegoed opgebouwd en kunnen niet ingezet worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform de CAO, gesloten is (bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en (1x per 5 jaar) Bevrijdingsdag). Ook de week tussen kerst en oud en nieuw wanneer we dicht zijn kan niet geruild worden. 
  • Het tegoed inzetten kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat; we kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten.
  • Het ruiltegoed is gebonden aan het kind en kan niet voor broers of zussen worden ingezet.
  • Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ruilt, kan dit door de pedagogisch medewerkers worden aangegeven.
  • U vraagt maximaal drie maanden voor de gewenste ruildatum aan in Konnect of u het tegoed kunt inzetten. U krijgt meestal één week voor de gewenste ruildatum te horen of het ruilen wel of niet mogelijk is.
  • Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruil dag aan een andere ouder zal worden aangeboden.
  • Mocht uw kind geen ruiltegoed meer hebben en uw opvang nodig heeft kunt u gebruik maken van een extra dagdeel. Ook deze kunt u via Konnect-app aanvragen. Spoedaanvragen mogen ook mondeling aangevraagd worden.